Huisregels:

• Groet altijd bij het binnenkomen of verlaten van de dojo.

• Men dient te zorgen voor een schoon en compleet ninja  pak met een band. Op de pak dragen wij het juiste Bujinkan embleem. We dragen de juiste kleur band en eventuele sterren applicatie.

•Dragen van sieraden tijdens de trainingen is niet toegestaan.

• Meedoen met de trainingen in welke vorm dan ook zijn altijd op eigen risico.

• De leden dienen steeds een respectvolle houding en gedrag tegen over elkaar en anderen te hebben. De trainer heeft het recht bij wanordelijk gedrag een leerling de deelname of toegang tot de les te ontzeggen.

•Noch de dojo, noch de sensei zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, persoonlijke of materiele schade.

•De leden mogen niets van de geleerde technieken aan niet- leden overbrengen. Zij dienen er rekening mee te houden dat technieken alleen in uiterste noodsituaties mogen worden gebruikt.